10 intressanta fakta om bin och biodling

Vad vet du om honungsbiet?

10 saker du inte visste om bin och biodling. Om du frågar en slumpmässig person på gatan vad han eller hon vet om bin och biodling är svaret förmodligen "inte mycket". Det visste inte jag heller! . Det finns många myter och felaktig information som flyger omkring 😅, och till och med forskare är inte säkra på hur mycket vi fortfarande vet om dessa fantastiska varelser.

Bin är några av de viktigaste insekterna på jorden. Inte bara för att de är så viktiga för vår livsmedelsförsörjning, utan också för den viktiga roll de spelar i ekosystemen i hela världen. Utan bin och biodling skulle vi inte kunna producera många av de livsmedel som vi är beroende av för att överleva och frodas.

Bin är fantastiska varelser som gör mycket för oss.
 Från att pollinera grödor till att hjälpa till att göra honung - bin spelar en roll i våra liv som vi kanske inte är medvetna om. Om man skulle ta bort alla bin i världen skulle det leda till katastrofala resultat. Bina är ansvariga för pollineringen av många av de grödor som vi äter. Utan dessa små varelser skulle vi inte ha någon mat att äta

1. En bidrottning kan leva upp till 5 år.

medans ett arbetsbi lever ca 3 veckor och faktiskt arbetar sig till döds. man kan se gamla bin som är blanka på kroppen för att dom nöter bort allt hår och deras vingar är fransiga och utslitna.

2. Bidrottningen är det största biet i kupan.


Du kanske även är rädd för att bli stucken av ett bi? men då behöver du inte vara rädd för drottningen då hon har svårt att använda sin gadd och sällan sticker en människa. Drönarna som är den hanliga individen och har inte någon gadd alls och kan inte stickas.

3. Bin bor i bikupor

Biodlaren tillhandahåller bostäder till bina men ett bisamhälle klara sig lika bra i ett ihåligt träd eller inne i en vägg på ett hus. Dom vanligaste bikuporna är uppstaplingskupa men det finns även topplistkupa där man låter bina bygga med sitt vax fritt på lister.

4. Det kan finnas 20-70.000 arbetsbin i ett bisamhälle beroende när på säsong.


I ett bisamhälle finns det En drottning, mestadels arbetsbin och några tusen drönare. Arbetsbiet har många uppgifter som att städa, mata yngel, bygga vaxkakor, vakta bikupan och sen sista tiden av sitt liv samlar hon pollen, vatten och nektar.

5. Honungsbin finns på alla kontinenter utom Antarktis.

Det är framför allt honungsbin ( Apis) som används av människan för honungsproduktion. antalet arter i Sverige uppgår till närmare 300.Det finns omkring 20 000 kända biarter i världen

6. Honungsbin är den enda insekt som producerar livsmedel som äts av människan.

För att göra ett gram honung måste ett bi flyga till 50 000 blommor för att skaffa nektar. Det tar ungefär 5 dagar. 
Traditionellt anses bina flyga max 3 km från kupan för att samla nektar. (28,2 kvadratkilometer)  Den mesta nektarn anses samlas in inom en radie på 1200 m.

Vill du lära dig mera om Honungens Hälsoeffekter hämta då vårat E-häfte om honung

Klicka på bilden! 

Honungens hälsoeffekter


7. Bidrottningen kan lägga upp till 2 000 ägg per dag.

Bidrottningen eller Visen som hon kallas, har den viktigaste uppgiften i bisamhället och det är att oavbrutet lägga ägg så att bisamhället behåller eller ökar i storlek. När bisamhället upplevs för stort av bina, delar dom sig själva genom att svärma. Bina matar själva upp några nya drottningar från larver av vanliga arbetsbin och när den första drottningen kläcks så flyger den gamla drottningen iväg med hälften av bina och bosätter sig på ett nytt ställe. Detta förfarande behöver bina planera då en ny drottning kläcks efter 16 dagar och behöver ytterligare 24 dagar på sig att bli parad.

8.Yrkesbiodling är ett sätt att tjäna extrapengar eller en heltidsinkomst.

Jag själv har varit yrkesbiodlare i många år och det finns flera av oss i Sverige som bedriver biodlingen i en företagsform. fördelarna är ett fritt arbete och många kompletterar biodlingen med andra grenar inom jordbruket. Helt klart är det en intressant " Bisyssla"

9. Honungsbin kommunicerar med varandra med hjälp av dans.

Bin ”pratar” med andra bin genom att ”dansa” i kupan. Dansen visar var och hur långt bort det finns nektar, vatten eller pollen. Du kan se denna dans i bikupan om du tittar noga men det är svårt att lära sig den.

10. Honungsbin spelar en viktig roll i ekosystemet.

Två tredjedelar av världens livsmedelsgrödor kräver pollinering, liksom 90 procent av de vilda växterna. Det är därför FN:s jordbruksorgan FAO har lyft upp ”rädda biet” som ett viktigt mål. Pollinering är ett lagarbete där varje spelare har sin speciella uppgift. Laget består av insekter, med bin som den största gruppen till de sociala arterna hör honungsbina, humlorna och de gaddlösa bina.

Jag har alltid varit intresserad av naturen.

jag växte upp med bin på gården och har alltid tyckt att bin är intressanta insekter. ( speciellt när dom svärmar 😁) Jag började med biodling när jag var sjukskriven och såg det som ett bra sätt att återhämta mig ifrån mina hälsoutmaningar.

Det är en hobby som alla kan lära sig och njuta av.

Det bästa är att biodling inte är svårt att lära sig om man har en bra mentor som kan hjälpa dig igång men förvänta dig att aldrig bli full lärd.
Du kanske även blir så biten ( eller stucken 😁) av biodling som hobby att du gör som mig och startar en yrkesbiodling.

Är du nyfiken att lära dig mera men inte helt redo att skaffa egna bin så kan du prova att köpa en andel i vår biodling och bli en "Online biodlare" få en andel i en bikupa, och avnjuta egenproducerad honung, göra en insats för naturen samt lära dig mera om biodling så att du blir redo att skaffa egna bin.

Andelsbiodling

Ronnie