Mentor- fysiska träffar i OckelboFem fysiska träffar i Ockelbo.

Tiderna är preliminära och kan ändras beroende på väder och om gruppen kommer överens om andra tider.
Det går dock inte att tumma på åtgärderna för långt, så tidsramen för det bestämda tiderna skall hållas inom en vecka.
 
Fem stycken digitala förberedande träffar över zoom.

Vi går igenom det praktiska inför våra fysiska träffar. tid ca 40 min.
Tid: torsdag kväll före vår fysiska träff kl 19:00

Planerade tider

  • Maj 1 träff- Söndag 15 maj- eller den 22 maj. Vårkoll! lär dig att titta i bisamhället, hitta drottningen,drönare, honung,pollen hur ser gammalt vinterfoder ut. Titta i kupan! 
  • Juni träff 1- söndag 5 juni och söndag 19 juni  Svärmförhindring,dela samhället
  • Juni träff 2- hur ser delningen ut? Förbereda skörd/ev. skörda och fodertillskott. 
  • Juli 1 träff- lördag 9 juli Skörda-Slunga honung Förbereda invintring, varroa behandling och fodertillskott.
  • Augusti 1 träff- lördag 13 augusti Invintring-eventuellt skörda slunga sista honungen. Summering av året.